ویدیوهای آموزشی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ویدیوهای آموزشی
درب مخفی
پله تاشو
نکات آموزشی فونداسیون پروژه مسکونی باهنر
اتمام بتن ریزی و پرداخت سطح بتن
جانمایی دقیق بولت ها و جلوگیری از تداخل بولت ها با ستون ها
نحوه ویبره زنی صحیح بتن
آب پاشی بتن بصورت مه پاش
استفاده از روان کننده در شمع ها
توجه به محل قرارگیری جک های پمپ بتن
ارتفاع مجاز سقوط آزاد بتن
اجرای فوم در جداره ملک مجاور برای جلوگیری از نفوذ شیره بتن به ملک مجاور
نکته ای در خصوص تداخل بولت ها با ستون ها
نکات آموزشی ساخت و نصب اسکلت پروژه مسکونی باهنر
مونتاژ و ننصب گاست پلیت ها
مراحل ساخت و تکمیل پل و تیرها
هواگیری صفحه ها
توضیحاتی در خصوص دستگاه cnc و مزایای آن
تهیه شابلون برای ساخت گاست پلیت ها
بولت های پشت کار
اهمیت تاب گیری و پیچیدگی ستون ها قبل از رنگ آمیزی و نصب
نکاتی کلی بعد از اتمام ضد زنگ و ضخامت رنگ
نکات مهم قبل از رنگ آمیزی اسکلت
مرحله نهایی ضد زنگ تیرها
کنترل نهایی بعد از اتمام ضدزنگ و قبل از حمل به کارگاه
دقت در کنترل استاندارد آهن آلات
نکته ای در خصوص تداخل بولت ها با ستون ها
تفاوت سازه کارخانه با کارگاهی در بحث کف ستون ها
نوع پیچ ها در سازه
نکات مهم در اجرای ضد زنگ
شمشیری پله
سوراخکاری ریز قطعات و نکاتی در خصوص برش گیرها
خارج کردن شابلون کف ستون ها جهت استفاده مجدد از آن
اهمیت سنگ زنی محل سوراخکاری ها
اتصال شمشیری پله به فونداسیون

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

نکات اجرایی سقف های پروژه مدرس

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

دوره آموزشی دیوارچینی و وال پست ها (1)
دوره آموزشی دیوارچینی و وال پست ها (4)
نکات اجرایی سفت کاری پروژه سمن

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

قرارندادن دیوار در محور مهاربند در ساختمان های فلزی طبق 2800

قرارندادن دیوار در محور مهاربند در ساختمان های فلزی طبق 2800

دوره آموزشی دیوارچینی و وال پست ها (2)
دیوارچینی در محل عضو کششی

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

دوره آموزشی دیوارچینی و وال پست ها (3)
میلگرد بستر در دیوارهای آشپزخانه

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

دیوارچینی در دهانه های مهاربندی (بخش نهایی)

ضرورت اجرای لایه قیر قبل از عایق کاری نهایی (1)
نحوه اجرای عایق رطوبتی (1)
ضرورت اجرای لایه قیر قبل از عایق کاری نهایی (2)
نحوه اجرای عایق رطوبتی (2)
نکات مهم در عایق کاری رطوبتی آشپزخانه ها
اهمیت توجه به سایز نهایی لوله در محل نصب سنگ توالت

نکات فنی تاسیسات پروژه باهنر

پیشنهاد اجرایی جهت اجرای لوله های زیر سقفی برق

اسکوپ سنگ و نکات آن

اهمیت توجه به نصب سنگ های گوشه

اهمیت قاپون کشی در نماسازی

توجه به ضعف سنگ ها در نصب اسکوپ های نبشی

حداکثر تعداد اسکوپ در سنگ نما

طریقه نصب صحیح اسکوپ مفتولی بصورت نقطه ای

نحوه اسکوپ سنگ های خیلی کوچک

نحوه نصب سنگ گوشه

نکات اسکوپ در سنگ های کم عرض

نکته ای در خصوص فارسی بر کردن سنگ نما

نحوه نصب سنگ های گوشه و بازشو ها

نحوه نصب اسکوپ در سنگ های زیر سقفی

نکات نصب اسکوپ در سنگ های زیر سقفی

اسکوپ سنگ های پیشانی نما و مهار موقت آن و نکات مهم در چسب کاری

دوغاب و کیفیت آن در نماسازی

هدر رفت شیره دوغاب بر روی رابیتس کاری ها

نحوه بررسی کیفیت ماسه

کیفیت دوغاب جهت نصب سنگ های کف خواب

طرز تهیه دوغاب در نماسازی

طرز تهیه دوغاب در نماسازی و نکات آن

حداقل و حداکثر ضخامت دوغاب خور

قطع شدگی سنگ نما در تراز طبقه

سنگ کاری در تراز طبقه

قطع شدگی سنگ نما در تراز طبقه و ریسمان کشی

قطع شدگی نماسازی در تراز طبقه طبق پیوست ششم 2800

نکات مهم شاسی کشی نما طبق پیوست ششم 2800

تراز طبقه و نکات مهم در شاسی کشی مربوط به آن

شاسی کشی و نکات آن در نماسازی

نکات مهم در شاسی کشی نما طبق الزامات پیوست ششم 2800

نکات مهم در شاسی کشی نما طبق الزامات پیوست ششم 2800-1

نکات مهم در شاسی کشی نما طبق الزامات پیوست ششم 2800-2

نکات فنی اجرایی رابیتس در نماسازی

نکات اجرایی در طراحی و نصب نرده های صراحی با توجه به جزئیات پیوست ششم آیین نامه 2800