پله تاشو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات
  4. chevron_right
  5. پله تاشو

پله تاشو

طرح پلکان تاشو ارتقا یافته نمونه خارجی می باشد که برای اولین بار در شهر بیرجند توسط محمدرضا آذرنیا و مصطفی نخعی اجرا گردیده است. این طرح جز فناوری های نوین صنعت ساختمان می باشد که مرتبط با حوزه دسترسی و ارتباط طبقات ساختمان به یکدیگر بوده و این قابلیت را دارد که بدون اشغال فضا یا سیستم سازه ای خاص و با کمترین وزن بتواند با رعایت استانداردهای مقررات ملی ساختمان و نرده و حفاظ به صورت تاشو و برقی با کمک جک و بصورت کنترل از راه دور باز و بسته شود.

هدف از ابداع این طرح:

نظر به اینکه امروزه به علت افزایش بیش از حد هزینه های ساختمانی که باعث کاهش قدرت خرید و کوچک سازی آپارتمان ها مخصوصا درمحیط های تجاری شده است، به طوری که اهمیت جلوگیری از اشغال هر سانتیمتر مربع از فضای معماری می تواند آسایش بیشتر و بهره برداری راحت تر را فراهم آورد. لذا سیستم پلکان تاشو با اشغال کمترین فضا و در حد ضخامت پایه های اصلی طرفین پلکان که سانتیمتر است می تواند منجر به صرفه جویی قابل توجهی در فضای معماری شود که در حالت معمول به فضایی حدود 6 متر مربع نیاز می باشد . ضمن اینکه این سیستم به علتوزن پایین نیاز به سیستم سازه ای خاصی نداشته و در هر مکان و موقعیت امکان نصب آن فراهم می باشد. این سیستم به راحتی با ریموت باز و بسته می شود و کلیه حفاظ و نرده های آن طبق مقررات ملی ساختمان اجرا گردیده است.