کتاب گزارش نویسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات
  4. chevron_right
  5. کتاب گزارش نویسی

با توجه به خلاءهای آموزشی مربوط به نکات اجرایی و حقوق مهندسی ساختمان که متأسفانه در دانشگاه ها بدان پرداخته نمی شود و بخش اعظم واحدهای دانشگاهی که با رویکرد تئوریک و نه کارگاهی و اجرایی ارائه می گردد، بر آن شدیم تا دست به نگارش مجموعه کتاب هایی بزنیم که ضمن بازگویی نکات مطرح شده در آییننامه ها و نشریات معتبر داخلی و خارجی، مباحث را به صورتی عملی و با زبانی ساده بیان کند. از سویی دیگر، نظر به مسئولیت ها و وظایف خطیری که قوانین بر دوش مهندسین ناظر نهاده و نقش بیبدیل ایشان در امر ساخت و ساز، می بایست همکاران گرامی اطلاعات کافی در خصوص حقوق مهندسی ساختمان، نحوهی نامه نگاری های اداری و چگونگی برون رفت از چالش های پیشرو را داشته باشند. از این رو، هدف از نگارش کتاب حاضر، آشنایی با اصول و چهارچوب نامه نگاری و گزارشنویسی در حیطۀ نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.

برای خرید کتاب گزارش نویسی می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

خرید کتاب از گزارش نویسی

book-kelide-gozaresh

برای مشاهده سرفصل کتاب کلیک کنید.