پروژه ساختمانی مدرس

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پروژه ها
  4. chevron_right
  5. پروژه ساختمانی مدرس

پروژه ساختمانی مدرس

برای مشاهده عکس های مربوط به هربخش روی عنوان بخش در پایین آورده شده است کلیک نمایید.

اصلی
تخریب و شروع پروژه
سیمانکاری دیوار همسایه برای جلوگیری از هوازدگی
فونداسیون
عمل آوری بتن
تخلیه لوله های پمپ و استفاده از بتن مازاد
ساخت و نصب اسکلت
در حال اجرای نصب اسکلت
در حال اجرای نصب
نصب اولین ستون
سقف ها
قالب بندی و بتن ریزی پای آن با بتن های مازاد سقف ها
تعیین محل داکت ها و تقویت طرفین آن
قالب بندی پای ستون ها و بتن ریزی آن با بتن های مازاد سقف ها
تعیین محل داکت ها و تقویت آن
قالب بندی پای ستون ها و بتن ریزی آن با بتن های مازاد سقف ها2
کنترل محل جک ها قبل از بتن ریزی سقف
قالب بندی پای ستون ها و بتن ریزی آن با بتن های مازاد سقف ها3
سفت کاری
نکات فنی تاسیسات
نماسازی
تخریب و گودبرداری

نکات احرایی تخریب و گودبرداری پروژه مدرس

فونداسیون

آب پاشی بتن بصورت مه پاش

ارتفاع مجاز سقوط آزاد بتن

اتمام بتن ریزی و پرداخت سطح بتن

استفاده از روان کننده در شمع ها

اجرای فوم در جداره ملک مجاور برای جلوگیری از نفوذ شیره بتن به ملک مجاور

جانمایی دقیق بولت ها و جلوگیری از تداخل بولت ها با ستون ها

توجه به محل قرارگیری جک های پمپ بتن

نکته ای در خصوص تداخل بولت ها با ستون ها

نحوه ویبره زنی صحیح بتن

ساخت و نصب اسکلت

نکاتی کلی بعد از اتمام ضد زنگ و ضخامت رنگ

نوع پیچ ها در سازه

مونتاژ و نصب گاست پلیت ها

نکات مهم قبل از رنگ آمیزی اسکلت

نکات مهم در اجرای ضد زنگ

مراحل ساخت و تکمیل پل و تیرها

مرحله نهایی ضد زنگ تیرها

شمشیری پله

هواگیری صفحه ها

کنترل نهایی بعد از اتمام ضدزنگ و قبل از حمل به کارگاه

سوراخکاری ریز قطعات و نکاتی در خصوص برش گیرها

توضیحاتی در خصوص دستگاه cnc و مزایای آن

دقت در کنترل استاندارد آهن آلات

خارج کردن شابلون کف ستون ها جهت استفاده مجدد از آن

تهیه شابلون برای ساخت گاست پلیت ها

نکته ای در خصوص تداخل بولت ها با ستون ها

اهمیت سنگ زنی محل سوراخکاری ها

بولت های پشت کار

تفاوت سازه کارخانه با کارگاهی در بحث کف ستون ها

اتصال شمشیری پله به فونداسیون

اهمیت تاب گیری و پیچیدگی ستون ها قبل از رنگ آمیزی و نصب

سقف ها

نکات اجرایی سقف های پروژه مدرس

سفت کاری

دوره آموزشی دیوارچینی و وال پست ها (1)

دوره آموزشی دیوارچینی و وال پست ها (2)

دوره آموزشی دیوارچینی و وال پست ها (3)

دوره آموزشی دیوارچینی و وال پست ها (4)

نکات اجرایی تاسیسات
نکات فنی نماسازی
پروژه های مرتبط

طرح توسعه میدان میوه و تره بار بیرجند

پروژه ها