پروژه ساختمانی باهنر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پروژه ها
  4. chevron_right
  5. پروژه ساختمانی باهنر

پروژه ساختمانی باهنر

پروژه ساختمانی باهنر، دارای ۷ سقف و ۶ واحد مسکونی با زیربنای ۱۶۰۰ متر مربع می‌باشد‌.
نوع سازه این پروژه اسکلت فلز با سیستم مهاربند همگرای ویژه است. جنس دیواره ها از نوع بلوک سبک (لیکا) و نمای اصلی آن سنگ تراورتن می باشد‌.

تاریخ شروع پروژه ۱۴۰۱/۸/۱۵ می باشد که در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد است.

کارفرما: بخش خصوصی

برای مشاهده عکس های مربوط به هربخش روی عنوان بخش در پایین آورده شده است کلیک نمایید.

اصلی
تخریب و شروع پروژه
فونداسیون
ساخت و نصب اسکلت
سقف ها
سفت کاری
دیوارچینی در دهانه های مهاربندی (بخش نهایی(
نکات فنی تاسیسات
لوله های زیرسقفی (1)
لوله های زیرسقفی (5)
لوله های زیرسقفی (2)
لوله های زیرسقفی (6)
لوله های زیرسقفی (3)
لوله های زیرسقفی (4)
نماسازی
نحوه اتصال نبشی ها در تراز طبقه
نصب سنگ گوشه
نحوه نصب اسکوپ در سنگ پیشانی نما
اسکوپ سنگ های خیلی کوچک (2)
نحوه اسکوپ سنگ پیشانی نما
اسکوپ سنگ های خیلی کوچک
فارسی بر سنگ و زاویه موثر در آن
فونداسیون
نکات آموزشی فونداسیون پروژه مسکونی باهنر
ساخت و نصب اسکلت
نکات آموزشی ساخت و نصب اسکلت پروژه مسکونی باهنر
سقف ها

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

سفت کاری

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سقف های پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

 

نکات اجرایی سفت کاری پروژه باهنر

 

نکات اجرایی تاسیسات

نکات فنی تاسیسات پروژه باهنر

 

نکات فنی نماسازی

نکات اجرایی نماسازی پروژه مسکونی باهنر

 

نکات اجرایی نماسازی پروژه مسکونی باهنر

 

نکات اجرایی نماسازی پروژه مسکونی باهنر

 

نکات اجرایی نماسازی پروژه مسکونی باهنر

 

نکات اجرایی نماسازی پروژه مسکونی باهنر

 

نکات اجرایی نماسازی پروژه مسکونی باهنر

 

نکات اجرایی نماسازی پروژه مسکونی باهنر

 

نکات اجرایی نماسازی پروژه مسکونی باهنر