کتاب از کانی تا نما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات
  4. chevron_right
  5. کتاب از کانی تا نما

همانطور که میدانیم در سال های اخیر اقبال زیادی به سمت نماسازی از جنس سنگ در صنعت ساخت وساز پدید آمد. متریالی طبیعی و مستحکم که جدا از زیبایی طبیعی و ایجاد حس شکوه و عظمت به بنا، میتوانیم آن را جز معدود مصالحی بدانیم که بشر کمترین دستکاری را از استخراج تا تولید آن انجام میدهد. متریالی که در فرایند استخراج، فرآوری و تولید آن با کمترین میزان تولید کربن و نیاز به استفاده از سوختهای فسیلی همراه هستیم. این متریال در صورت انتخاب صحیح متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه و اجرای اصولی و صحیح آن میتواند جدا از افزایش عمر مفید ساختمان باعث افزایش استحکام بنا شده و نقش زیادی را در حفاظت از محیطزیست ایفا نماید که این موضوع خودبه خود باعث حفظ سرمایه ی ملی میشود. مع الوصف طی بررسیهای به عمل آمده در پروژه های ساختمانی و علیرغم مزایای فراوان سنگ در صنعت ساخت وساز، ولی متأسفانه شاهد یک هرج ومرج و  بینظمی در به کارگیری صحیح و متناسب این متریال از نحوهی انتخاب سنگ بدون توجه بهخصوصیات فنی و مهندسی آن و تناسب آن با شرایط اقلیمی منطقه گرفته تا بعضاً اجرای غیراصولی و سلیق های آن در کارگاه ها بدون توجه به ضوابط و آئیننامه های مرتبط با آن هستیم. به طوری که بیشتر اوقات در انتخاب سنگ نما صرفاً به زیبایی ظاهری آن توجه میشود و در اجرای آن در بهترین حالت صرفاً به اجرای اسکوپ و برخی موارد کلی توجه میشود. این در حالی است که هم در انتخاب و هم در اجرای سنگ باید پارامترهای زیادی مدنظر قرار گرفته و اجرا شود.

برای خرید کتاب از کانی تا نما می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

خرید کتاب از کانی تا نما

book-kani-ta-nama

برای مشاهده سرفصل کتاب کلیک کنید.