درب مخفی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات
  4. chevron_right
  5. درب مخفی

درب مخفی

طرح درب مخفی آدم رو یک نوع جدا کننده یا ارتباط دهنده دو فضا به یکدیگر در فضاهایی است که امکان تعبیه درب های معمولی در آن فضا وجود ندارد یا اجرای آن باعث برهم خوردن طرح معماری یا دکوراسیون داخلی می شود.

هدف از ابداع و ساخت این طرح:

هدف از این ابداع و نوآوری ایجاد یک حائل بین فضاهای اصلی و مفید معماری با فضاهای مزاحم مانند آشپزخانه های کثیف یا سطوحی با نمای نامطلوب مانند جعبه کلکتور یا گاو صندوق می باشد. با این طرح به راحتی می توان هر فضایی را جدا و مخفی کرد. این طرح می تواند باعث جلوگیری از پرت فضا و افزایش فضای مفید معماری شود، که بدون بر هم خوردن دکوراسیون داخلی می تواند فضاهای بالاستفاده ساختمان را جدا نموده و پوشش دهد به طوری که به راحتی امکان استفاده از این فضاها بعنوان انباری یا تاسیسات یا هر فضای دیگری که نیاز به مخفی شدن دارد را فراهم آورد .